APFSRM 2024

 • Organizing Chairman

  Dr S Raja Sabapathy
 • Co-Chairman

  Dr Amresh Baliarsing
 • President, APFSRM

  Dr Rajendra Nehete
 • Organising Secretary

  Dr Vinay Kant Shankhdhar
 • Joint Org Secretary

  Dr Sanjay Mahendru
 • Joint Org Secretary

  Dr Mohit Sharma
 • Chairman Scientific Committee

  Dr Samir Kumta
 • Co Chairman

  Dr Hari Venkatramani
 • Conference Co-Ordinator

  Dr Maneesh Singhal

Advisory Committee

 • Dr G Balakrishnan
 • Dr Mukunda Reddy
 • Dr Rakesh Khazanchi
 • Dr Prabha Yadav
 • Dr Gautam Biswas
 • Dr Subramanian Iyyer
 • Dr Sudhakar Prasad
 • Dr Jaykumar R
 • Dr Ravi Mahajan
 • Dr V Purushothaman
 • Dr Shivaram Bhardwaj
 • Dr Mahesh Mangal

Members, Organising Committee

 • Dr Vinita Puri
 • Dr Pradeep Goil
 • Dr Bibhuti Nayak
 • Dr B C Ashok
 • Dr R K Mishra
 • Dr Leena Jain
 • Dr Saumya Mathews
 • Dr Sunil Gaba
 • Dr Adhish Basu

Members, Scientific Committee

 • Dr R Srikanth
 • Dr Parag Sahasrabudhe
 • Dr Dinesh Kadam
 • Dr Rakesh Kain
 • Dr Brijesh Mishra
 • Dr Dushyant Jaiswal
 • Dr S Selva SeethaRaman
 • Dr Nilesh Satbhai

Social Media Committee

 • Dr Vinay Jacob
 • Dr Raja Tiwari
 • Dr Raja Shanmugkrishnan

ISRM Council

 • President, ISRM

  Dr Rajendra Nehete
 • Immediate Past President

  Dr Ravi Mahajan
 • President Elect

  Dr G S Kalra
 • Secretary

  Dr Hari Venkatramani

EC Members

 • Dr Sanjay Mahendru
 • Dr Mohit Sharma
 • Dr Nilesh Satbhai
 • Dr Bibhuti Bhushan Nayak
 • Dr S Selva Seetha Raman
 • Dr Surinder Singh Makkar

ISRM Trustees

 • Executive Trustee

  Dr G Balakrishnan

Trustees

 • Dr Mukund Reddy
 • Dr Gautam Biswas
 • Dr Jaya Kumar
 • Dr Samir Kumta